Materialliste Optihorn

(Maße in cm)

Teile / Anzahl     Format     Gehrung Material
a = 2x 134 x 70 teilweise abschrägen Multiplex 18mm
c1 = 1x 134 x 30 Multiplex 18mm
c2 = 1x 26 x 30 Multiplex 15mm
b = 1x 43 x 30 13° / Multiplex 15mm
d = 1x 43 x 30 40° / "
e = 1x 66 x 30 10° \ 35° / "
f = 1x 39 x 30 17°/ "
g = 1x 50 x 30 "
h = 1x 47 x 30 "
i = 1x 18 x 30 5°/ 22°\ "
j = 1x 14 x 30 30°/ "
k = 1x 32 x 30 45°\ 45°/ "
l = 1x 12 x 30 45°\ 45°/ "
m = 1x 12 x 30 45°\ 45°/ "
n = 1x 2 x 2 x 12 3°/ Holzstab (quadratisch)
o = 1x 2 x 2 x 17 3°\ "
p = 1x 3 x 3 x 27 23°\ "
q = 1x 3 x 3 x 40 23°\ "
r = 1x 3 x 3 x 30 "
s = 1x 4 x 30 Multiplex 15mm
t = 2x 32 x 20 Schräg zusägen, hinten Gehrung 6°/\ "
u = 1x 14 x 11 15°\ "
v = 1x 22 x 19 seitlich: 2x 12°/\
unten: 12°\
"
w = 2x 19 x 4 Dreieckkanthölzer
x = 2x 22 x 4 "
2x Anschlussschraubklemmen (+/-)
Dämmung Filz(3-5mm); Dämmwatte